top of page

Algemene Voorwaarden Yoga Retreat

Met de betaling verbindt de persoon zichzelf (en de eventuele andere deelnemers) aan de onderstaande voorwaarden.
 
Aanmelding, inschrijving en betaling
Aanmelding voor het retreat gebeurt door het inzenden van het inschrijfformulier op de landingspagina van Heart Rise Yoga, die deze opdracht vervolgens per e-mail bevestigt met een gespecificeerde arrangementssom en het verzoek tot betaling.
De inschrijving is definitief en de kamer en/of het bed zijn gereserveerd na ontvangst van de betaling van de arrangementssom binnen 14 dagen na de bevestiging.
De inschrijving vervalt als niet tijdig aan de betaling wordt voldaan.
Inschrijvingen en kamerwensen worden in behandeling genomen op volgorde van de binnenkomst van de betaling.

Annulering door deelnemer
Na betaling vindt geen restitutie plaats. De deelnemer kan zijn/haar plek aan iemand anders overdragen. Wanneer er een wachtlijst is bemiddelt Heart Rise Yoga hier graag bij.
Heart Rise Yoga adviseert de deelnemer een eigen reis/annulering-verzekering af te sluiten.

Doorgang / annulering door Heart Rise Yoga

Het retreat vindt plaats bij 10 deelnemers. In geval van annulering door Heart Rise Yoga zal dit uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het retreat worden gecommuniceerd per email aan de deelnemers. In dat geval zal het betaalde bedrag binnen drie dagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de deelnemers.

 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Heart Rise Yoga en samenwerkende partijen sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op het retreat.
Heart Rise Yoga en samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens het retreat. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
Met betrekking tot het verblijf op de geboekte accommodatie zijn de algemene voorwaarden van de accommodatie van toepassing.
 
Klachten
De retreatbegeleiding is er om het arrangement zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat een passende oplossing gezocht kan worden.

Door het verzenden van de aanmelding verklaart de inschrijver zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

bottom of page